Recruit

Work with Kampong

Kế toán công nợ (8-10 triệu)

1. Công việc chính: Quản lý các khoản thu. Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu hồi công nợ, đối soát tiền nộp của th
Readmore ...

Chuyên viên Digital Marketing (Lương 10-12 triệu)

1. Mô tả công việc - Kế hoạch: Xây dựng, lập ngân sách các kế hoạch Digital ngắn hạn & dài hạn theo từng chương trì
Readmore ...