Chính sách

Chính sách và quy định chung

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Chấp nhận chính sách và quy định chung khi sử dụng website

Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến việc Khách hàng sử dụng website của Kampong.vn và các tổ chức có liên quan đến website của KAMPONG.

Khi truy cập hoặc đăng nhập vào website này có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định chung này và những chính sách và quy định của chính sách bảo mật thông tin từ KAMPONG.

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Kampong.vn. Chính sách và quy định chung này được xem là hợp đồng giữa Khách hàng và KAMPONG và được áp dụng khi Khách hàng sử dụng website của KAMPONG. Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

1.2 Những thay đổi đối với các chính sách và quy định chung này

KAMPONG có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách nhấp chuột vào 

“Chính Sách Quy Định Chung” tại trang chủ của Kampong.vn. Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng sử dụng website của KAMPONG sau khi xuất hiện những thay đổi này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

1.3 Tài khoản sử dụng của Khách hàng

Nếu khách hàng sử dụng website của KAMPONG, khách hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản do khách hàng sử dụng, bảo quản mật mã và hạn chế cho người khác truy cập vào máy tính của khách hàng, và khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật mã của khách hàng.

1.4 Website của KAMPONG

Những chính sách và quy định chung này áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng website của Kampong.vn.

1.5 Truy cập vào website

KAMPONG chấp thuận cho bạn sử dụng website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng website cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; (ii) không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên thứ ba; (iii) Khách hàng không được thay đổi, chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này; (iv) Khách hàng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

Để truy cập vào một số tính năng của website, khách hàng phải tạo một tài khoản cho riêng mình. Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của người khác nếu không được sự đồng ý của chủ tài khoản. Khi tạo tài khoản, khách hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Khách hàng phải lập tức thông báo cho KAMPONG nếu có bất cứ vi phạm nào về độ an toàn hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản. Mặc dù KAMPONG không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của KAMPONG hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.

Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp…để truy cập vào website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của KAMPONG nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng website thông thường trong một khoản thời gian nhất định.

1.6 Đăng ký thông tin của người sử dụng

Website của KAMPONG cho phép đăng ký thông tin cá nhân và Kampong sẽ không công bố hay tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ngoài trừ do yêu cầu của pháp luật.

1.7 Bồi thường

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho KAMPONG, công ty mẹ, ban giám đốc, nhân viên chi nhánh và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) Khách hàng truy cập & sử dụng website của KAMPONG, (ii) Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào website của KAMPONG.

1.8 Tài sản trí tuệ của KAMPONG

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do KAMPONG và các chi nhánh, thành viên sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của KAMPONG. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của KAMPONG. Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của KAMPONG. 

KAMPONG có quyền điều chỉnh các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và nhiệm vụ của khách hàng là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Khách hàng sử dụng website của KAMPONG với những điều khoản chỉnh sửa có nghĩa là khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.